Tack för tio viktiga år Kravallslöjd!

Nätverket, plattformen och således också crewet bakom Kravallslöjd firar tioårsjubileum idag, 19 april – och lägger ner. Kravallslöjd har spelat en viktig roll för hur många idag ser på slöjd, både som hantverk i sig med en ny generation utövare, och som uttryck bland annat i det offentliga rummet. Under de tio åren som nätverket funnits har det styrts av de som kallar sig crewet;  Veronica Olofsson, Mia Lindgren, Jonny Nylund, och Anna Palm, (samt Hillevi Svensson vid starten) alla med olika ingångar i slöjd, hantverk och teknik/community.

Gammal och ny teknik. Kravallslöjd har funnits i den samtida diskussionen och görandet och varit en viktig röst för många. (Foto Kravallslöjd)
Gammal och lite nyare teknik. Kravallslöjd har funnits i den samtida diskussionen och görandet och varit en viktig röst för många. (Foto Kravallslöjd)

Ursprungligen startades Kravallslöjd utifrån en  önskan om en mötesplats på nätet för handgjord diskussion, och som ett sådant ställe har Kravallslöjd varit en bra och behövd plats. Att sätta ord på vad och varför man gör något är ett sätt att uppvärdera och ta sitt skapande på allvar, där har plattformen alltid varit central. Med inbjudna gästbloggare som visat upp pågående verksamhet har diskussionen fått nya ämnen och inriktningar över åren.

– Allt som händer runtomkring oss påverkar vilka vi är, vad vi gör och hur vi gör det. Att reflektera över sitt eget skapande i ord ger en djupare förståelse för sin egen förmåga, det gör att individer växer. Samtidigt fördjupar det hantverkets betydelse i samhället, säger bland annat Veronica Olofsson i min bok Gerillaslöjd, där Kravallslöjd finns porträtterade.

Jag minns att man genom åren diskuterat mycket om att det är viktigare att det blir något än vad det blir – att få vara inkluderad och medräknad i en kreativ process betyder mycket för enskilda görare och dem finns ju i i högre utsträckning idag med digitala kontakter och spridd geografi. Den resan har slöjden och inte minst hemslöjden behövt göra de senaste tio åren, och där har alltså Kravallslöjd varit en bra katalysator och motor för en ny generation slöjdare.

Med åren har det också blivit helhetskoncept kring gästbloggare, workshops, evenemang, performance och föreläsningar och inte minst, en aktiv röst i debatten kring slöjd och hemslöjd, ett fördjupande av hantverkets fria roll och betydelse i samhället. En diskussion som kommit långt och idag inbegriper många fler aktörer. Och med det tänker jag att crewet uppnått sitt mål, att bidra till ett öppnare slöjdklimat. Kravallslöjd för sig med firande ikväll:

Kravallslöjd firar 10 år och lägger ner. Vi i CREW tackar dig som lyft slöjden i sann Kravallslöjdsanda och uppmuntrar dig till att fortsätta. Ta med dig fler kravallslöjdande människor och träffa oss i Kravallslöjd CREW. Vi snackar slöjd och höjer glaset för 10 viktiga år i Slöjdsverige. TILL SIST: Tveka inte, mobilisera dig och agera där det står still. Vi ses där ute! /Kravallslöjd CREW – Veronica, Mia, Jonny, Anna.

Firandet sker ikväll i Göteborg, all praktisk information hittar du här! 

Och vill du förkovra dig kring vad Kravallslöjd är och står för, samt har gjort de senaste tio åren, går det bra att göra det här – sajten innehåller en massa bra och spännande saker!

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *