Craftivism: The Art of Craft and Activism

Parallellt med mitt arbete med boken Gerillaslöjd (som kommer ut nu på torsdag!) har craftivismens grundare Betsy Greer arbetat med sin uppföljande bok om begreppet och dess utövare; antologin Craftivism – The Art of Craft and Activism. Craftivism är ju en sammanslagning av engelskans Craft och Activism, och här handlar det alltså om görande med politisk medvetenhet. (hennes första bok heter Knitting for Good)

I Betsy Greers bok,  som nyligen kommit ut, medverkar en riktigt intressant skara görare, som alla är engagerade i sitt hantverk genom sin övertygelse om att det kan åstadkomma förändring – för dem själva, för sin omgivning och för världen i stort. De är själva författare till texter som beskriver deras hantverk och samhällspolitiska eller socialt engagerade röst.

Sayraphim Lothian lämnar muffinsspår i det offentliga rummet i sin guerilla kindness-kampanj. (Foto uppslag ur boken Kurbits)
Sayraphim Lothian lämnar muffinsspår i det offentliga rummet i sin guerilla kindness-kampanj. (Foto uppslag ur boken Kurbits)

Antologin rör sig från det personliga till de politiska i görandet, Betsy Greer berättar exempelvis om guerilla kindness där intressanta  Sayraphim Lothian placerar ut hembakta muffinsar i offentliga rummet. Sayraphim Lothian är en gatukonstnär som genom hantverk ämnar att få människor att närma sig varandra i den offentliga miljön. Och mycket av den varan visar boken upp.  I kapitlet Personal Threads rör sig sociala projekt, välgörenhet, metoder för samarbeten och konstnärliga gemenskaper som bidrar till sammanhållning i den.

Magic Johnson i akrykgarn av Patrick Hillman, exempel i medverkande L.J Roberts text som exempel på queerteori och hantverk. Ur antologin Craftivism - The Art of Craft and Activism. (Foto uppslag ur boken Kurbits)
Magic Johnson i akrykgarn av Patrick Hillman, exempel i medverkande L.J Roberts text som exempel på queerteori och hantverk. Ur antologin Craftivism – The Art of Craft and Activism. (Foto uppslag ur boken Kurbits)

Kapitlet refashioning Craft handlar om hur återvinning, återuppfinnande av nya metoder och material ger oss nya sätt att uttrycka oss med mode och kläder, där bland annat svenska Otto von Busch medverkar med en text om hantverk som motstånd. Boken Craftivism tar sig också an hantvverket som politiskt språkrör, där intervjuer med aktivister varvas med konkreta projekt.

Craftivism – The Art of Craft and Activism rör samhällsdiskussionen genom hantverket, den beskriver främst ur görarnas egna texter, berättelser och projekt en samtid där slöjd och politik kan och vill samsas. Aktörer på den internationella görarscenen medverkar med text och bild, Faythe Levine, Jamie Chalmers, Lauren O’Farrell, Carrie Reichardt och Sarah Corbett är bara några av de många som deltar, personer som jag både skrivit om här och intervjuat i min bok. Teori varvas med praktik och Betsy Greers bok sätter fingret på görandet som sker hemma i soffan fram till det som syns längst ut i offentligheten.

Carrie Reichardts mosaikmur utanför sin ateljé utanför London. Carrie deltar i boken och hävdar att revolutionen kan skapas med hjälp av mosaik. (Foto uppslag ur boken Kurbits)
Carrie Reichardts mosaikmur utanför sin ateljé utanför London. Carrie deltar i boken och hävdar att revolutionen kan skapas med hjälp av mosaik. (Foto uppslag ur boken Kurbits)

Betsy Greer är en viktig röst i rörelsen om craftivismen, dels som grundare och teoretiker,  dels som politisk görare. Att hon också uppdaterat och följt upp sitt skrivande kring craftivismen är gott att se så här mer än tio år efter att hon myntade begreppet (det gjorde hon 2003).  Många av dem som deltar i Betsy Greers bok (inklusive Betsy själv) deltar också i Gerillaslöjd, där jag genom intervjuer berättar historien om hela den här rörelsen. Ta del av Craftivism – The Art of Craftivism som en bok med tydliga, medryckande och engagerande exempel på hur slöjd kan göra skillnad.

Om du är nyfiken på min bok, välkommen på release på torsdag! Och läs mer om den redan nu, här och här.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *