Slöjd, resiliens och världsarv

Jag är på väg mot Hälsingland idag, där jag ska föreläsa om samtida slöjd och om hantverk sett i traditionens tecken. Jag ska träffa en rad representanter från världsarvsgårdarna i Hälsingland, sju av de ståtliga gårdarna i landskapet är ju sedan 2012 listade på Unescos världsarvslista.

Världsarvsgården Bommars i  Letsbo, Ljusdal. (Foto Jakob Dahlström)
Världsarvsgården Bommars i Letsbo, Ljusdal. (Foto Jakob Dahlström)

Jag har ju dels varit runt i krokarna, sommarhälsinge som jag är, dels nu ägnat lite tid åt att läsa på och uppdatera mig, och slås gång på gång av hur vansinnigt vackert och välordnat det är i och runtomkring dessa hälsingegårdar. Mönsterprakten är så ofantlig, den otroligt spännande matchningen av färger, schabloner, material och inte minst målningar gör att vilken samtida inredningstidning som helst bleknar i jämförelse.

Allt förberett, byggt, rest, odlat, tillverkat, slöjdat, från 1800-talets början och framåt. På ett så kompetent, välfunnet, hantverksskickligt och färdigt sätt. Detaljrikt, uppfinningsrikt och traditionsmässigt hållbart.

gastgivars_1600Jag må arbeta med samtida och framtida slöjd, men en av mina starkaste övertygelser just nu är att det här i omförpackad form i allra högsta grad går i bräschen för mycket idag. Omställningen till mer beständiga produktionssätt, närmre tillverkning, transparens i materialval och metoder, tillvaratagandet av det lokala och utvecklingen i det digitala och teknikmässiga gör att slöjden i allra högsta grad är en faktor att räkna med.

Erik Anders, Asta Söderala. Hälsingegård på Unescos världsarvslista. (Foto Jakob Dahlström)
Erik Anders, Asta Söderala. Hälsingegård på Unescos världsarvslista. (Foto Jakob Dahlström)

Vi pratar ofta om resiliens idag, om vår egen och om samhällets förmåga att återhämta sig, eller motstå olika störningar,  enligt ordboksdefinitionen, och där ser jag att slöjden har en mycket stor och viktig roll.

pallars_1600Detta är ett ämne som jag framöver kommer att ägna mycket tid åt, då jag numera ingår i en frilanstillvaro i BRC, Bagarmossen Recilience Center, där dessa frågor utifrån ett hantverksperspektiv kommer att vara centrala. En omställning, attitydförändring och omfördelning av jordens resurser är något som nödvändigtvis kommer att behöva ske, min övertygelse är att slöjden och inte minst slöjdarna kommer att sätta spår och ingå som viktiga aktörer i det arbetet.

Nu, vidare mot Hälsingland och till Erik-Anders i Asta Söderala. 

Hälsingegården Bortom Åa, Fågelsjö. (Foto Jakob Dahlström)
Hälsingegården Bortom Åa, Fågelsjö. (Foto Jakob Dahlström)
Också på världsarvslistan, en av de sju hälsingegårdarna, Pallars , i Långhed, Alfta. (Foto Jakob Dahlström)
Också på världsarvslistan, en av de sju hälsingegårdarna, Pallars , i Långhed, Alfta. (Foto Jakob Dahlström)

ol_anders_1600De smala bilderna: I inläggets topp; Mårtes. Övriga, Pallars och Ol Anders. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *