Slöjd för asylsökande – vill du vara med?

Att använda slöjden som metod är något jag ofta är inne på och pratar om, ofta i just gerillaslöjdssammanhang, där politiska och samhällsengagerade åsikter och åtaganden gärna uttrycks med hantverk. Slöjd som metod för samtal och umgänge är också något som är relevant – speciellt kring möten med nya människor eller kulturer. Förra veckan träffade jag engagerade projektledare kring en satsning som handlar om att göra slöjden till verktyg för integration.

Jag var på Slöjd Stockholm och fick veta mer om deras pågående arbete för att välkomna asylsökande och passar här på att skicka den efterlysning som de har vidare till er Kurbitsläsare i Stockholmstrakten: Vill du vara med och välkomna nyanlända asylsökande med slöjd?

Brodericafé. (Foto Kurbits)

Slöjd Stockholm är samlingsnamnet för länshemslöjdskonsulenterna i Stockholms län och tillsammans med studieförbundet Ibn Rushd arbetar de just nu för att genomföra slöjdträffar för att med hjälp av slöjd skapa goda samtal och för att ge avbrott i vardagen på boendena. Just nu letar de slöjdare som pratar arabiska, dari, tigrinja, farsi eller somaliska. Gör du inte det går det fint att vara med ändå! Det går också fint att arbeta som volontär, målsättningen är att skapa så mycket verksamhet som möjligt för dem som söker asyl.

För att få in kunskap och intressenter i projektet finns det en enkät som Slöjd Stockholm gärna vill att du fyller i, gör det, och var med! Du hittar den här!  Från Slöjd Stockholms håll skriver man så här:

Syftet med projektet är att asylsökande ska få träffa oss som redan bott här ett tag, som förstår samhället och därmed kan ge en god introduktion till hur det är att leva i Sverige. Samtidigt ska vi lära mer om våra nya vänner. I det här projektet är slöjd och hantverk en metod som skapar utrymme för goda samtal.

(Bilden i inläggets topp föreställer grepp och lock till tampade näverburkar, gjorda av slöjdaren Ramon Persson, (läs mer här!) och är ett gott exempel på fantastiskt fint genomförd slöjd, Ramon har själv inget med detta slöjdande att göra mer än att jag gillar hans hantverk. I Stockholm Slöjds projekt finns inga krav på nivå av slöjdande, det viktiga är att du vill vara med! Kom ihåg – teknik och material är oväsentliga, det är slöjdens gemenskap och kreativitet som räknas här.)

1 comment

  1. Kan absolut rekommendera att gå med i ett sånt här projekt! Jag var själv med i ett liknande i fjol, och oj! vad det gav mycket! För alla! Både för asylsökande och för mig som svensk! Att få skingra tankarna, samtala och skratta tillsammans! Jämföra traditioner och uttryck. Och slöjda, var och en på sitt sätt. Gå med!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *