skål

Skål med förflutet som flaska. Återbrukshyttan står för trolleriet. (Foto Återbrukshyttan)

Skål med förflutet som flaska. Återbrukshyttan står för trolleriet. (Foto Återbrukshyttan)

skål