bord

Jakob Uhlins projekt A knight in shining armor från HDK Göteborg. . Foto Andreas Dunsäter.