Glöggmugg av Lisa Bengtsson, två stycken för 500 pix. På Designgalleriets julmarknad som pågår just nu.