Med varsam hand, fin estetik och miljövänligt sinne kan gamla möbler bli som nya. Nightwood är ett bra exempel på hur det går att arbeta. Bilden är lånad från www.nightwoodny.com.