Med hållbara tekniker och material får möblerna nytt liv. Bild från www.nightwoodny.com.