Och så själva budskapet. Siri Brekke är begåvad tycker jag. Bilden är lånad från hennes hemsida, www.siribrekke.com.