Varför inte sy ett vaxduksblock till helgen? Beskrivning i Flitiga händer, 1939.