Jens Fager har gjort de grovhuggna möblerna till Julita värdshus. Foto Karin Eriksson