Scen från Nordiska museets Folkkonstutställning. Foto Mats Landin.