Elsa Chartin

Shibori to dye for

Shibori to dye for

Utställningen Shibori to dye for kan ha nästintill världsrekord i vitsigaste titel, (eller är det bara jag?) det är också en utställning med resultat från fördjupningskurs i den japanska tekniken på Konstfack i Stockholm.

Shibori to dye for, utställningen på Konstfack visar upp den japanska tryck-och färgeritekniken. (Foto Konstfack)

Shibori to dye for, utställningen på

Läs mer >>