fågel

"Trädet är ett vitt ark, lyssna länge och väl snart hör du dem. Färg och form i långa rader möter dig i fantasin." Att prata med Per är en upplevelse, då han vill inkludera alla i upplevelsen av att skapa genom slöjden. (Foto Per Norén)

”Trädet är ett vitt ark, lyssna länge och väl snart hör du dem. Färg och form i långa rader möter dig i fantasin.” Att prata med Per är en upplevelse, då han vill inkludera alla i upplevelsen av att skapa genom slöjden. (Foto Per Norén)

fågel