Charlotte Birnbaum

Charlotte Birnbaum, innehavare av tallrik 9 i Gastronomiska sällskapet och tillika kreatör och författare. Expert på bordsdekorationer genom historien och nu aktuell på Hallwylska museet. (Foto Erik Lernestål)

Charlotte Birnbaum, innehavare av tallrik 9 i Gastronomiska sällskapet och tillika kreatör och författare. Expert på bordsdekorationer genom historien och nu aktuell på Hallwylska museet. (Foto Erik Lernestål)

Charlotte Birnbaum