garnbollar

Le ibland politiker! Våga drömma! Ta ut svängarna - våga fantasin till makten, säger vi bakom Gerillaslöjdsfestivalen och alla de som redan börjat göra bollar till vårt gemensamma verk. (Foto Gerillaslöjdsfestivalen)

Le ibland politiker! Våga drömma! Ta ut svängarna – våga fantasin till makten, säger vi bakom Gerillaslöjdsfestivalen och alla de som redan börjat göra bollar till vårt gemensamma verk. (Foto Gerillaslöjdsfestivalen)

garnbollar