vävlust

Engagermanget i de 24 inblandade vävstugorna har varit stort - cirka 200 vävare har varit delaktiga och vävt med stor lust. (Foto Carina Olsson)

Engagermanget i de 24 inblandade vävstugorna har varit stort – cirka 200 vävare har varit delaktiga och vävt med stor lust. (Foto Carina Olsson)

vävlust