Lisa Fält

En tröja repas upp och kartläggs genom Lisa Fälts försorg. Nyligen hade hon mejlat Filippa K som producerat tröjan för att få veta mer om material och tillverkningsmetod och plats, men inte fått svar. (Foto Kurbits)

En tröja repas upp och kartläggs genom Lisa Fälts försorg. Nyligen hade hon mejlat Filippa K som producerat tröjan för att få veta mer om material och tillverkningsmetod och plats, men inte fått svar. (Foto Kurbits)

Lisa Fält