Felix Wink (tv) och Ragnar Kierkegaard Suttner

Felix Wink (tv) och Ragnar Kierkegaard Suttner är grundare av tjänsten och produkten Täljogram och vill inspirera dig att tälja mer. (Foto Kurbits)

Felix Wink (tv) och Ragnar Kierkegaard Suttner är grundare av tjänsten och produkten Täljogram och vill inspirera dig att tälja mer. (Foto Kurbits)

Felix Wink (tv) och Ragnar Kierkegaard Suttner