pall

Ulrika Roslund Svensson julauktionerar ut sitt arbete, bland annat denna fantastiskt fina pall i massiv al och äggoljetempera. Vill du vara med? Följ Skapismen på Instagram eller Facebook, där julauktionens regler finns listade. (Foto Ulrika Roslund Svensson)

Ulrika Roslund Svensson julauktionerar ut sitt arbete, bland annat denna fantastiskt fina pall i massiv al och äggoljetempera. Vill du vara med? Följ Skapismen på Instagram eller Facebook, där julauktionens regler finns listade. (Foto Ulrika Roslund Svensson)

pall