Artisans in Residence ger slöjdare ny plattform

Slöjd Stockholm, Stockholms läns museum och Nacka kommun gick igår ut med stipendiaterna till det första slöjdresidenset med fokus på hårdslöjd, som drar igång under november och pågår fram till januari 2017. Grattis Lisa Fält och Jonatan Malm! (Foto Lisa Fält / Jonatan Malm)

Under hösten har jag varit inblandad i det här spännande projektet –  att välja ut de två första stipendiaterna för det första residensprogrammet i slöjd. Bakom satsningen ligger Slöjd Stockholm och Stockholms läns museum, tillsammans med Nacka kommun och Woland,  produktionsgruppen som bland annat givit oss totalupplevelsen Satans demokrati.

De två stipendiaterna som under 30 dagar kommer att arbeta i produktionsgruppen Wolands lokaler är Lisa Fält och Jonatan Malm. Lisa är konstnär och konsthantverkare och Jonatan är slöjdare och skribent. Kraven i denna första omgång av stipendiet är att du ska arbeta i någonslags hård slöjd och att det ska finnas ett samhällsengagemang i ditt arbete.

Verk från Lisa Fälts examensarbete från Konstfack i våras. Nu är hon aktuell som en av två stipendiater till Slöjd Stockholms slöjdresidensprogram. (Foto Lisa Fält)
Verk från Lisa Fälts examensarbete från Konstfack i våras. Nu är hon aktuell som en av två stipendiater till Slöjd Stockholms slöjdresidensprogram. (Foto Lisa Fält)

De båda kommer att hysas in i ateljéer i det kontorshus som utgör spelplatsen för Wolands föreställningar och eftersom residenset är förlagt dit kommer också de frågeställningar som finns i huset om samhällsfrågor, politik, demokrati och civilsamhällets utformning spela in och spilla över på programmet. Det är iallafall förhoppningarna från arrangörerna Slöjd Stockholm. Dess enhetschef Andreas Sohlberg är  uttrycker det så här i den information som nu släppts om stipendiaterna;

Vi tror att detta på ett intressant sätt kan bidra till en efterlängtad diskussion om slöjdens roll och position i vårt samhälle och på så sätt utmana invanda föreställningar om vad slöjd är eller kan vara. Att påbörja detta arbete genom att skapa ett residensprogram och därmed med utgångspunkt i själva utövandet av slöjd tror vi har stor potential.

Julens alla bockar, av Jonatan Malm. Slöjdarresidensets andra deltagare. De båda sätter igång och arbetar under november månad. Bilden lånad från Jonatans hemsida. (Foto Jonatan Malm)
Julens alla bockar, av Jonatan Malm. Slöjdarresidensets andra deltagare. De båda sätter igång och arbetar under november månad. Bilden lånad från Jonatans hemsida. (Foto Jonatan Malm)

Mycket spännande som ni ju märker. Detta diskuterades mycket kring genomgången av ansökningarna också, jag är övertygad om att det är en bra och utvecklande väg att gå. Tankarna kring att dessa båda ska kunna närma sig dessa frågor – och även Walands arbete – är viktiga tycker jag.

Slöjd Stockholm, Stockholms läns museum och Nacka kommun gick igår ut med stipendiaterna till det första slöjdresidenset med fokus på hårdslöjd, som drar igång under november och pågår fram till januari 2017. Grattis Lisa Fält och Jonatan Malm! (Foto Lisa Fält / Jonatan Malm)
Slöjd Stockholm, Stockholms läns museum och Nacka kommun gick igår ut med stipendiaterna till det första slöjdresidenset med fokus på hårdslöjd, som drar igång under november och pågår fram till januari 2017. Grattis Lisa Fält och Jonatan Malm! (Foto Lisa Fält tv / Jonatan Malm th)

Nu återstår att se vad som denna pilotsatsning på detta slöjdprogram kan innebära och bli – de två stipendiaterna flyttar in under november, fram till slutet av januari kommer projektet att vara igång och här planeras också ett publikt program med presentationer och samtal, håll utkik! En fin del i detta tycker jag också är att även om detta kallas pilotomgång och ju är det första så finns det en tydlig vilja från arrangörernas håll att göra detta till en långsiktig satsning. Gott för slöjden!

Läs mer om de båda stipendiaterna; Lisa här och Jonatan här.  Stort grattis!

1 comment

  1. Ahhhh underbart!
    Spännande konstnärer/hantverkare
    Vem/hur kan se till att detta ger gensvar i hela Sverige?
    Så mycket fantastiskt som finns/sker uppåt och neråt sett utifrån Sthlm. Bra bra att huvudstaden drar iofs.
    Tack kurbits!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *