textil

Livsformer, av Carina Marklund; "Frilagda figurer, där jag även tog in symaskinsbroderi. Det ger en tecknad och nervig känsla". Ingår i Stora Blå på Härnösands konsthall just nu. (Foto Carina Marklund)

Livsformer, av Carina Marklund; ”Frilagda figurer, där jag även tog in symaskinsbroderi. Det ger en tecknad och nervig känsla”. Ingår i Stora Blå på Härnösands konsthall just nu. (Foto Carina Marklund)

textil