textil broderi

Verket Allt är i rörelse, handbroderi och screentryck på kläde. "Den rörelse som uppstår när stora stim fiskar eller fåglar rör sig, har nu även visat sig kunna uppstå i stora grupper av människor. Det kan alltså uppstå mönster och rörelser som uppkommer på samma sätt hos olika levande varelser" berättar Carina apropå sitt arbete. (Foto Carina Marklund)

Verket Allt är i rörelse, handbroderi och screentryck på kläde. ”Den rörelse som uppstår när stora stim fiskar eller fåglar rör sig, har nu även visat sig kunna uppstå i stora grupper av människor. Det kan alltså uppstå mönster och rörelser som uppkommer på samma sätt hos olika levande varelser” berättar Carina apropå sitt arbete. (Foto Carina Marklund)

textil broder