vävstol

Centralt i utställningen i Dalarna är daladrällen och vävstolen. Här en gemensam installation som de åtta konstnärerna ligger bakom. (Foto FAS)

Centralt i utställningen i Dalarna är daladrällen och vävstolen. Här en gemensam installation som de åtta konstnärerna ligger bakom. (Foto FAS)

vävstol