fökläde

Bild från utsällningen Arvbetagelse, medlemmar ur Fiber Art Sweden ställer ut på Dalarnas museum just nu. (Foto FAS)

Bild från utsällningen Arvbetagelse, medlemmar ur Fiber Art Sweden ställer ut på Dalarnas museum just nu. (Foto FAS)

förkläde