schablonteknik

En rad olika tekniker behandlas i kursen, schabloner, näva- och ådringsmåleri. Lärare är Helena Bratt, slöjdare och konsthantverkare. (Foto Helena Bratt)

En rad olika tekniker behandlas i kursen, schabloner, näva- och ådringsmåleri. Lärare är Helena Bratt, slöjdare och konsthantverkare. (Foto Helena Bratt)

schablonteknik