schablonmåleri

Broderi och tryck: allmogemönster på textil, kurs på Sätergläntan i juni - kolla in! (Foto Helena Bratt)

Broderi och tryck: allmogemönster på textil, kurs på Sätergläntan i juni – kolla in! (Foto Helena Bratt)

schablonmåleri