Katarina Karlsson och Therese Aronsson

Här är Therese Aronsson till höger från vår träff förra veckan. Till vänster sitter Katarina Karlsson från Konsthantverkscentrum, hon basar för konsthantverksmarknaden Upmarket som äger rum i augusti varje år. (Foto Kurbits)

Här är Therese Aronsson till höger från vår träff förra veckan. Till vänster sitter Katarina Karlsson från Konsthantverkscentrum, hon basar för konsthantverksmarknaden Upmarket som äger rum i augusti varje år. (Foto Kurbits)

Katarina Karlsson och Therese Aronsson