Kråkor

Kråkor av slöjdaren Mikael Nilsson. (Foto Ellinor Hall)