bantiekudde

Så här ser Banties nya tyg Nattviol ut i kuddformat, mycket stiligt. Prydde tillsammans med fällen en av bänkarna i väntsalen. (Foto Kurbits)