basanderlundin_pask2

Skålarna är gjorda i prolypodd och går att diska för hand. (Foto Basander Lundin)