basanderundin_pask1

Från platt ark till skål med en enkel liten vikning. (foto Basander Lundin)