Gökur av Gabriella Gustafsson på TAF arkitektkontor. Bildserien som följer är lånad från www.tafarkitektkontor.se.