Tampad näverburk av Ramon Person. Foto Kerstin Eriksson, från www.slojdeniskogen.se.

Näverburk

Näverburk