Skål gjord av en vril, Västerbotten. Från www.slojdeniskogen.se.

Träskål

Träskål