Filtade vantar, Fina. Slätstickning, langett- och kedjesöm. Går att köpa som materialsats från Sätergläntan. Bild från http://saterglantan.e-line.nu

Vantar

Vantar