Del av en hätta från Nordiska museets Folkkonstutställning. Foto Mats Landin.

Hätta.

Hätta.