vantar blåklint

Vantar, blåklint. Ur Roeraade Bryggares senaste konstprojekt, på svenska och japanska. (Foto RoeraadeBryggare)

Vantar, blåklint. Ur Roeraade Bryggares senaste konstprojekt, på svenska och japanska. (Foto RoeraadeBryggare)

vantar blåklint