virkning

600 virkade rutor krävdes för att klä in Historiska museets Piruslejon i garn. Verket är gjort av Elisabeth Bucht. (Foto Kurbits)

600 virkade rutor krävdes för att klä in Historiska museets Piruslejon i garn. Verket är gjort av Elisabeth Bucht. (Foto Kurbits)

virkning