keramikskärvor

Verk från Lisa Fälts examensarbete från Konstfack i våras. Nu är hon aktuell som en av två stipendiater till Slöjd Stockholms slöjdresidensprogram. (Foto Lisa Fält)

Verk från Lisa Fälts examensarbete från Konstfack i våras. Nu är hon aktuell som en av två stipendiater till Slöjd Stockholms slöjdresidensprogram. (Foto Lisa Fält)

keramikskärvor