himmeli

Bild ur boken Himmeli, som visar hur Eija bland annat uppdaterat det traditionella slöjdföremålet att bli ett kreativt konstobjekt i vår samtida inredning. (Foto Katja Lösönen)

Bild ur boken Himmeli, som visar hur Eija bland annat uppdaterat det traditionella slöjdföremålet att bli ett kreativt konstobjekt i vår samtida inredning. (Foto Katja Lösönen)

himmeli