arvbetagelse

Tolkningar, diskussioner, samtal och symboler - alla delar i Arvbetagelse, utställningen som vill visa upp den textila historien. Nu i Dalarna. (Foto FAS)

Tolkningar, diskussioner, samtal och symboler – alla delar i Arvbetagelse, utställningen som vill visa upp den textila historien. Nu i Dalarna. (Foto FAS)

arvbetagelse