manifest

Till den nya Remakebutiken, som öppnade förra veckan, har man tagit fram det här manifestet, som förklaring på hur de arbetar. (Foto Kurbits)

Till den nya Remakebutiken, som öppnade förra veckan, har man tagit fram det här manifestet, som förklaring på hur de arbetar. (Foto Kurbits)

manifest