Slöjdinkubator med rum för gott hantverk

Det händer mycket i maj månad, nu har det redan gått en vecka sedan jag var i Umeå på Slöjdprovning. Jag var med vid förra veckans Slödjinkubatorträff, den fjärde och avslutande i den första upplagan av vidareutbildningssatsningen Slöjdinkubator, som bland annat Nämnden för hemslöjdsfrågor ligger bakom.

Tio slöjdare, formgivare, hantverkare, designers, konstnärer har valts ut för att ingå i den första gruppen, som under året träffats på olika platser i landet och givits möjlighet att hitta sitt verksamhetsområde och inom detta rustats för ett yrkesliv som inte bara kreatör utan också egen företagare. Mycket fokus har lagts på deras olika företaganden, det är något i luften kring just kreativitet och frilansande verksamhetsområde just nu tycker jag.

Felix Winks ölbryggarvagn, komplett med allt du behöver, kombinerar dagens tema slöjd och hantverk utmärkt.  (Foto Kurbits)
Felix Winks ölbryggarvagn, komplett med allt du behöver, kombinerar dagens tema slöjd och hantverk utmärkt. (Foto Kurbits)

Allt fler aktörer verkar idag vara överens om att handgjort skapande kan fylla också näringsinriktade nischer, osäkert om än hur själva försörjningsnivån verkligen ser ut tänker jag att det åtminstone är en delseger vunnen när många idag vill och vågar satsa på sitt eget uttryck och sin egen förmåga. Ju fler desto mer kreativt klimat, kan det inte vara så?

Slöjdinkubatorgänget jag träffade i Umeå vittnade också om det, alla var också överens om att satsningar som dessa är givande för den enskilde aktören och med möjlighet att ingå och bidra till något större i den kreativa helheten. Gruppen pratade också om vikten av det nätverk de numera utgör, de är verksamma över hela landet och har  i och med detta också skapat kontakter på flera håll.

Klädhängarskulpturer av Julia Gamborg Nielsen längst bak, Sophia Lithells näverpall skymtar jämte. Anton Sjöströms pall i förgrunden och skåp av Felix Wink. Allra längst bak glaskärl av Per Ingvad. (Foto Kurbits)
Klädhängarskulpturer av Julia Gamborg Nielsen längst bak, Sophia Lithells näverpall skymtar jämte. Anton Sjöströms pall i förgrunden och skåp av Frej Lonnfors. Allra längst bak glaskärl av Per Ingvad. (Foto Kurbits)

Så vad var det de visade upp då? Dessa tio kreatörer har gått in med sina egna uttryck och under året jobbat parallellt med den egna verksamheten. Alla ställde därför ut projekt, föremål eller objekt som gick i linje med hur de uttrycker sig inom sina olika fält. Gemensamt har de också arbetat fram konceptet Slöjdprovning, där ett några av dem också matchat sina utställda produkter med slöjdens närmande till mathantverket, som alltså var dagens tema.

Slöjdprovningen gick ut på att kreativt skapa i en urban omgivning med andra hantverk – matens. ”Slödprovning är ett nytt sätt att visa upp och konsumera hantverk. Vi vill skapa ett rum för medskapande av det vi konsumerar. Vi anknyter till det nutida och stora intresset för hantverk och självhushållning. Genom att föra samman slöjd och mathantverk skapas delaktighet och sammanhang. På detta sätt skapar vi gemensamt förståelse för värdet av gott hantverk”, skriver de i sitt manifest för konceptet.

Med hjälp av enkla tillhyggen och färg var det att slå sig ner och sätta igång. Slöjdprovning. (Foto Kurbits)
Med hjälp av enkla tillhyggen och färg var det att slå sig ner och sätta igång. Slöjdprovning. (Foto Kurbits)

Jag tror att det här är en väg att gå, att hitta nya vägar, nya samarbetsformer och låta slöjden dyka upp i oväntade sammanhang. Att ta med sig slöjden där det händer, i det här fallet bjöds vi in till Kulturväven, som är en alldeles nyöppnad kultur- och matgalleria i Umeå, där mathantverket genom speceriaffärer och restauranger var en självklar del. Slöjdens uttryck – i detta fallet i så enkla redskap som grönsaker, knivar, färg och lite träbitar – matchade fint. Många var dem som slog sig ner och slöjdade samtidigt som de upplevde den för dagen tillfälliga utställningen.

Per Ingvad visar upp sina glasblåsta kärl som han på ett fint sätt experimenterat in i kopparställningar. (Foto Kurbits)
Per Ingvad visar upp sina glasblåsta kärl som han på ett fint sätt experimenterat in i kopparställningar. (Foto Kurbits)

Medverkande i Slöjdinkubator är Sophia Lithell, Lotta Lampa, Petra Eriksson, Emma Frost, Julia Gamborg Nielsen, Daniela Yevenes Zagal, Per Ingvad, Frej Lonnfors, Anton Sjöström och Felix Wink.

Dagen i Umeå fortsatte med Slöjdinkubators koncept, att också ha inspirationsföreläsningar, slöjdworkshops, affärskunskap och att lösa uppdrag från externa beställare. Vi fick vara med i seminariet The Art of Why, där också dagens ämne handlade om förhållandet mellan eget skapande och innovationskraft – hur samhällets satsningar på innovation och företagande kan bli bättre på att plocka upp nya metoder och modeller för stöd och utveckling var temat för den mycket initierade panelen.

Lampa och skulptur av Lotta Lampa, Sophia Lithells pallar i bakgrunden. (Foto Kurbits)
Lampa och skulptur av Lotta Lampa, Sophia Lithells pallar i bakgrunden. (Foto Kurbits)

Att också koppla ett teoretiskt metodseminarium till det egna företagandet sänder bra vibbar inte bara säkert till dessa deltagare, jag tror att det är en viktig signal att få ut i all typ av verksamhet inom kreativt skapande – att vara innovativ, kreativ och med hjälp av sina händer förändra något eller världen är inte längre en världsfrånvänd flykt undan ansvar, det är något som näringslivet i allra högsta grad har att vinna på, det är jag övertygad om.

Återingen – använd bara dessa kreatörer på lite nytt sätt och du har en win-win! Att hitta konkreta försörjningskanaler som enskild näringsidkare är inte det enklaste förstås, men vikten av mångfald i hur vi spenderar våra yrkesdagar och hur vi för den kunskapen vidare är något som jag tror kan komma ett samhälle till gagn på många olika plan. Vi har bara sett början på det, och jag tänker att sådana här satsningar, både på praktik och teori är en mycket god start.

Läs mer om Slöjdinkubatorssatsningen här. Nu är alltså första årskullen färdiginkuberade, och från Nämnden för hemslöjdsfrågors håll arbetar man på att få andra aktörer att ta över det utarbetade konceptet. Håll utkik om du är intresserad, tanken är att du söker en plats och blir utvald att ingå med din specifika kompetens.

Pågående Slöjdprovning i Umeå, avslutande aktivitet från de deltagande i Slöjdinkubator 2013-2014. (Foto Kurbits)
Pågående Slöjdprovning i Umeå, avslutande aktivitet från de deltagande i Slöjdinkubator 2013-2014. (Foto Kurbits)

 

1 comment

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *