Snickeriet

Och avslutningsvis, ett av de mest hantverksskickliga verk jag vet. Fantastiska konstverket Havet, av Snickeriet. (Foto Jean-Baptiste Beranger)

Och avslutningsvis, ett av de mest hantverksskickliga verk jag vet. Fantastiska konstverket Havet, av Snickeriet. (Foto Jean-Baptiste Beranger)

Snickeriet