interiör

En rejäl björkskog känns förstås som ett måste i en utställning om trä. Ett två trä på Artipelag. (Foto Jean-Baptiste Beranger)

En rejäl björkskog känns förstås som ett måste i en utställning om trä. Ett två trä på Artipelag. (Foto Jean-Baptiste Beranger)

interiör