Hemslöjd

Myller av föremål från slöjdintresserade hem. Definierade av medlemmarna själva - tummade, älskade, vackra, konstiga, mossiga, rörandem skickliga föremål med affektionsvärde. Precis som hemslöjden i stort. (Foto Kurbits)

Myller av föremål från slöjdintresserade hem. Definierade av medlemmarna själva – tummade, älskade, vackra, konstiga, mossiga, rörandem skickliga föremål med affektionsvärde. Precis som hemslöjden i stort. (Foto Kurbits)