milky way

Sista temat, Milky way - pastelligt var bara förnamnet! Jag hade mest roligt över att det gick att dra i snöret och luckan mitt i bild...överraskning! (Foto Kurbits)

Sista temat, Milky way – pastelligt var bara förnamnet! Jag hade mest roligt över att det gick att dra i snöret och luckan mitt i bild…överraskning! (Foto Kurbits)