Klenod 2009

Relikskrinet från xx stals från Ullånger (Foto www.klenod2009.se)